20-06-2016 | Admin

Chùa Linh Phú tọa lạc tại Km 139 xã Phú Sơn huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai đặc biệt với cổng tam quan được xây dựng kiểu núi theo dạng hòn non bộ.


Dang Cine