• Sức mạnh nội tâm

    Sức mạnh nội tâm
    Ngày xưa khi còn ngồi ở ghế nhà trường, mỗi khi học tới bài thơ của Thiền Sư Vạn Hạnh, có câu: “Nhậm vận thịnh suy vố bố úy, thịnh suy như lộ thảo đầu phô (Sá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành), tôi chợt nghĩ điều này sao khó quá, chắc chỉ dành riêng Thiền sư và Tổ sư chứng ...
  • Thực hành thiện nghiệp để thay đổi hoàn cảnh

    Thực hành thiện nghiệp để thay đổi hoàn cảnh
    Thực hành thiện nghiệp bắt đầu từ việc hướng tâm mình đến những điều thiện lành, giảm bớt tham sân si. Tích lũy thiện nghiệp cũng giống như chúng ta "gửi tiết kiệm" vào "tài khoản công đức" của mình. Công đức ấy là tấm áo giáp bảo hộ chúng ta trước mọi chướng ngại trong cuộc sống.