• Lòng tốt sẽ gieo mầm nhân ái

    Lòng tốt sẽ gieo mầm nhân ái
    Những người đang khó khăn nếu nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, sẽ là động lực, giúp họ có niềm tin vào cuộc sống. Đến khi có khả năng, họ lại dang tay chở che cho những phận đời vất vả hơn. Đó là cách mầm thiện được nhân lên, rộng rãi
  • Chùa Nguyên Ngộ hành hương đầu năm Kỷ Hợi

    Chùa Nguyên Ngộ hành hương đầu năm Kỷ Hợi
    Đầu xuân Kỷ Hợi 2019, nhằm gieo duyên cho các đạo hữu Phật tử, tạo duyên lành cúng dường hộ trì Tam bảo, sáng ngày 16/02/2019 (nhằm 12/01/Kỷ Hợi), TT.Thích Nhuận Quang - Trụ trì chùa Nguyên Ngộ đã hướng dẫn đạo tràng Phật tử chùa Nguyên Ngộ hành hương chiêm bái các ngôi tổ đình, tự viện Phật giáo và...