23-04-2018 | Admin

Trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ, vào ngày 22.04.2018 tại chùa Kim Sơn 1641 Derousse Ave. Pennsauken, NJ 08110, Hoa Kỳ.Thượng tọa Thích Nhuận Quang đã quang lâm pháp tòa và có bài thuyết giảng đề tài : Nhân – Quả, với sự tham dự của chư Tăng bổn tự và Phật tử tại khu vực.TT. Thích Nhuận Quang đang thuyết giảng với đề tài: Nhân - Quả


Nói đến nhân quả thì chắc là không ai không biết. Chúng ta đã nghe rất nhiều, thậm chí không có nghĩa rằng người Phật tử chúng ta mới được nghe cái từ nhân quả này. Nhân quả nó không còn là một từ ngữ trong cái thuật ngữ chuyên môn dành cho Phật giáo nữa mà nó đã trở thành 1 triết lý sống trong tất cả chúng ta.

Hay nói khác hơn đó là quy luật của cuộc đời nhưng quá chăng là chúng ta có tiếp nhận được nó hay không là từ sự giác ngộ của mỗi người.


Phật tử lắng nghe Pháp


Ngày xưa chúng ta cứ nghĩ rằng từ nhân quả này là Phật đặt ra và ai học Phật mới cảm nhận được là những vấn đề nhân quả trong Phật giáo, nhưng mà sự thật rằng chúng ta khoanh vùng như vậy là chúng ta tự hạn chế lấy bởi vì nhân quả nó không có giới hạn ở bất cứ 1 lãnh vực nào, và vì nó còn có những cái chỗ mà chúng ta nhận định còn chưa tới hoặc là một vài khúc quanh chúng ta chưa lý giải được vấn đề nhân quả và những cái lý thú giúp chúng ta giác ngộ để nhận thức được nhân quả trong cuộc đời và vì vậy tôi mới gọi là từ triết lý.

Cái chữ triết lý nó mang cái nghĩa là một khi nó đã trở thành một cái gì đó, một phương pháp sống thực tiễn, một cái cảm nhận, một cái nhình thực tế trong cuộc đời và nó đã trở thành một quy luật rồi thì lúc đó chúng ta mới gọi là triết lý.


TT. Thích Nhuận Quang cùng chư Tăng và Phật tử chụp ảnh lưu niệm


Bằng ngôn ngữ giản dị, kết hợp với những câu chuyện kể và nhiều ví dụ đời thường, bài pháp thoại đã giúp các phật tử  hiểu rõ hơn về luật nhân quả. Đồng thời, bài pháp cũng khẳng định con đường tu tập của các phật tử rất khó khăn, vất vả, lâu dài. Tuy nhiên, tất cả chúng sinh không đơn độc trên con đường này vì luôn có các vị Bồ tát dõi theo, hộ trì và giúp đỡ. Các vị ấy không từ chối một chúng sinh nào hết. Vậy nên, chỉ cần có niềm tin và sự quyết tâm thì cuối cùng, ai cũng đi đến được sự giải thoát, giác ngộ.

Hoàng Vân