05-09-2020 | Admin



Hội Khuyến học huyện Đồng Xuân cùng Phòng GD-ĐT huyện trao 30 suất học bổng cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số nghèo vượt khó học giỏi ở các xã Xuân Quang 1, Xuân Quang 2, Phú Mỡ (huyện Đồng Xuân). Trong đó có 25 suất, mỗi suất 1 triệu đồng và 5 suất, mỗi suất 500.000 đồng. Toàn bộ kinh phí trao học bổng được Hội Khuyến học huyện vận động các nhà hảo tâm ủng hộ.


Ông Phạm Trung Thành, Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Đồng Xuân trao học bổng cho học sinh đồng bào xã Phú Mỡ. Ảnh: Kiêm Liên


baophuyen