04-05-2017 | Admin

Hòa trong không khí mừng Phật đản PL.2561 - DL.2017, sáng ngày 03-5- 2017 (nhằm ngày mùng 08/04/Đinh Dậu), chùa Liên Ứng (Phường 11, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) trang nghiêm cử hành lễ tắm Phật, bắt đầu cho chương trình kính mừng Phật đản PL.2561 - DL.2017.Thượng tọa Thích Như Tại, trụ trì chùa Liên Ứng chia sẻ đến đạo tràng Phật tử ý nghĩa thiêng liêng về nghi thức tắm Phật


Trước khi cử hành nghi thức tắm Phật, Thượng tọa Thích Như Tại, trụ trì chùa Liên Ứng đã chia sẻ đến đạo tràng Phật tử ý nghĩa thiêng liêng và phương pháp quán niệm về pháp tu tắm Phật. Thượng tọa nói, tắm Phật là pháp tu mà mỗi người con Phật cần quán niệm - khi dội nước lên kim thân của Đức Phật chính là dội đi những phiền não tham, sân, si đã ăn sâu và tâm thức chúng ta và tưới tẩm cho hạt giống hạnh phúc, yêu thương, bình an của mỗi người được sinh trưởng.


Thượng tọa trụ trì thực hiện nghi thức tắm Phật


Sau đó, Thượng tọa trụ trì chùa cùng chư Tăng đã cử hành nghi  thức kính mừng Phật đản trong tiếng chuống trống trầm hùng và cung rước tôn tượng Phật đản sinh đến lễ đài, lần lượt chư Tăng và Phật tử thực hiện nghi thức tắm Phật với sự trang nghiêm, thành kính.

Một số hình ảnh ghi nhận được tại lễ tắm Phật :

Thiện Quang