12-05-2017 | Admin

Ngày 10-5 (nhằm 15-4-Đinh Dậu), tại chùa Nguyên Ngộ, phường Thới An, quận 12, TP.HCM, dưới sự chứng minh của TT.Thích Nhuận Quang, toàn thể chư tôn đức và đạo tràng Phật tử chùa Nguyên Ngộ đã thành kính cử hành nghi thức truyền thống Phật giáo niêm hương bạch Phật, tiếp đó Thượng tọa viện chủ tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN, diễn văn Phật đản.Cung thỉnh chư tôn đức quang lâm chứng minhSau đó, chư tôn đức và Phật tử thành kính trang nghiêm cử hành lễ tắm Phật cầu nguyện cho chúng sinh an lạc, hòa bình đến với mọi nơi trên hành tinh này.


Thượng tọa Thích Nhuận Quang, viện chủ chùa Nguyên Ngộ cử hành lễ tắm Phật


Đạo tràng Phật tử chùa Nguyên Ngộ thực hiện nghi thức tắm PhậtTrường An