23-06-2020 | Admin

Sáng ngày 21/06/2020 (nhằm ngày 01/05 năm Canh Tý), TT.Thích Thiện Từ, Trưởng BTS PG huyện Nhà Bè đã hướng dẫn đoàn đến cúng dường các trường hạ trên địa bàn TP.HCM.
Đoàn do TT. Thích Thiện Từ – Trưởng BTS PG huyện Nhà Bè, Trưởng Ban tổ chức làm trưởng đoàn; HT. Thích Huệ Thành – chùa Pháp Hoa;  TT. Thích Truyền Tứ – chùa Huyền Trang; ĐĐ. Thích Đức Thông – Phó BTS PG Nhà Bè; đại diện các chùa Võ Linh, chùa Pháp Vương, chùa Chơn Giác, chùa Chưởng Thánh v.. v.. và khoảng 200 Phật tử ở các đạo tràng tham gia.Đoàn đã lần lượt đến cúng dường các trường hạ: chùa Đức Phú, chùa Chơn Giác, chùa Pháp Võ (Nhà Bè), chùa Long Hoa, chùa Thiên Trúc, chùa Kiều Đàm (Q.7), chùa Long Bửu (Q.4), chùa Bồ Đề Lan Nhã, chùa Tuyền Lâm (Q.6), chùa Huê Lâm (Q.11), Tổ đình Long Thạnh (Q.Bình Tân), chùa Huỳnh Kim (Q.Gò Vấp) v..v..

Phẩm vật cúng dường quà gồm gạo, mì, dầu, đường, bột ngọt, nước tương, bánh, sữa, nước ngọt và tịnh tài.

Đại diện đoàn phát biểu: “Đức Phật đã dạy mùa An cư kiết hạ toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni phải nhập hạ để thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức Tam vô lậu học tịnh tu trong 3 tháng nên Phật tử phải hộ trì cho quý Ngài tu học là điều phước đức vô lượng vô biên”.

Chuyến cúng dường các trường hạ kết thúc trong hoan hỷ với tâm lành của mọi người.


Một số hình ảnh ghi nhận được của chuyến đi: 


Thiện Quang