09-08-2017 | Admin

Sáng ngày 09/08/2017(nhằm 18/06 nhuận Đinh Dậu), Thượng tọa Thích Nhuận Quang, Giảng sư Ban Hoằng pháp GHPGVN Tp. Hồ Chí Minh, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN quận 12, viện chủ chùa Nguyên Ngộ đã đến viếng thăm và giảng pháp tại Đạo Tràng An Cư Kiết Hạ chùa Quảng Đức. Đây là điểm An cư tập trung của chư Tăng quận 12 do BTS PG quận 12 tổ chức.Cung thỉnh Thượng tọa,Giảng sư  Thích Nhuận Quang quang lâm Giảng đường


Tại đây, Thượng tọa đã có lời sách tấn đến chư hành giả an cư, đồng thời chia sẻ cùng với tất cả hành giả an cư bài pháp thoại vời đề tài “ Thập Nhị Nhân Duyên” . Trong thời pháp thoại, Thượng tọa chia sẻ:  Đối với nhà Phật, sự tu hành còn nhắm đến mục đích cao hơn: Xuất phiền não gia và xuất tam giới gia. Đức Phật là bậc Vô Thượng Y Vương, có đến tám vạn bốn ngàn phương thuốc điều trị bệnh cho chúng sanh; trong đó có những cách thức điều trị tận gốc, giúp chúng sanh khỏi được tâm bệnh phiền não và giải thoát được sinh tử luân hồi. Pháp môn quán chiếu về Thập nhị nhân duyên là một trong những phương pháp điều trị tiệt căn ấy.

Cùng với Tứ Diệu  Đế, thập nhị nhân duyên là giáo lý rất quan trọng trong hệ thống kinh điển Nguyên thủy. Đây là mười hai yếu tố liên hệ hỗ tương với nhau theo lý duyên sinh và nhân quả, diễn biến trong cả ba thời quá khứ, hiện tại, vị lai. Chúng thường được minh họa theo sơ đồ sau đây, gọi là Tam thế lưỡng trùng nhân quả (Ba đời và hai tầng nhân quả)


Chia sẻ bài pháp thoại “ Thập Nhị Nhân Duyên”


Mười hai nhân duyên là một trong những giáo lý quan trọng trong hệ thống kinh điển của đạo Phật. Giáo lý này cũng nhầm giải thích và chứng minh luân hồi, nhưng chủ yếu nhầm đưa đến phương pháp giải thoát sinh tử. Chúng ta không chỉ hiểu mười hai nhân duyên theo "Tam thế lưỡng trùng nhân quả", trong đó các chi phần liên hệ nhau theo chiều thời gian; mà nên hiểu theo tinh thần "Trùng trùng duyên khởi"; các chi phần liên hệ chằng chịt tương hỗ lẫn nhau theo không và thời gian, trùng điệp vô thuỷ vô chung. Áp dụng vào công phu tu hành, chúng ta theo thứ lớp đoạn trừ Chi mạt Vô minh là Aùi, rồi dần đến Thủ và Hữu. Đây là lối tu tiệm, cần dụng công nhiều, buông bỏ lần như chặt các ngọn. Tinh thần tu tập, một thời gian lâu xa sẽ thành công, vì có tu có tiến. Lối tu thứ hai theo Thiền Đốn Ngộ, chúng ta đoạn trừ căn bản Vô minh, thật ra không phải là "đoạn trừ vô minh"  mà là "nhận ra Minh ngay tại đó". Tuỳ theo căn cơ và sở thích, chúng ta tự chọn cho mình một con đường, miễn sao đạt được mục đích tối hậu của đời tu: ra khỏi nhà phiền não và ra khỏi nhà tam giới.


Hành giả an cư kiết hạ tập trung đang lăng nghe bài pháp thoại


Trong lời sách tấn, Thượng tọa cũng gửi lời chúc đến chư hành giả huynh đệ trong 3 tháng an cư thù thắng sẽ nuôi dưỡng nội tâm, tránh duyên, gia công mài giũa tạo ra vũ khí sắc bén để chế ngự những tham ái, si mê của mình, tạo ra một năng lực nội tâm an lạc làm tư lương cho 9 tháng còn lại.

Sau thời pháp, đại chúng đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến Thượng tọa. Buổi viếng thăm đã diễn ra một cách tốt đẹp,  tràn đầy niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng.


Chụp hình lưu niệm cùng hành giả an cư sau thời pháp thoạiHoàng Vân