15-06-2019 | Admin

Nhận lời mời của cộng đồng Phật tử Việt Nam tại Australia, Thượng tọa Thích Nhuận Quang - Viện chủ chùa Nguyên Ngộ ( TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam) đã lên đường thực hiện chuyến hoằng pháp tại Australia.
Vào ngày 15 tháng 06 năm 2019, nhận lời mời của sư trụ trì chùa Pháp Hoa Nam Úc, Thượng tọa Thích Nhuận Quang cũng đã quang lâm về chùa và có thời pháp thoại với chủ đề “Hiểu và Thương” cho cộng đồng Phật tử nơi đây nhân khóa tu một ngày an lạc.

Với những lời thuyết pháp đầy tâm huyết và gần gũi, Thượng tọa đã giảng cho quý thiện nam tín nữ hiểu thế nào là “Hiểu và Thương”, cách áp dụng “Hiểu và Thương” như thế nào trong cuộc sống hằng ngày. Thượng tọa khuyến khích quý Phật tử cố gắng tinh tấn hơn nữa trong việc tu học để củng cố niềm tin và ngày càng tiến đến gần hơn bến bờ giải thoát. Buổi thuyết pháp kết thúc trong niềm hoan hỷ của tất cả quý thiện nam tín nữ. 


Một số hình ảnh ghi nhận được:


Hoàng Vân