11-07-2017 | Admin

Theo chương trình Phật sự tại Hoa Kỳ và Canada của Thượng tọa Thích Nhuận Quang, vào ngày 09/07/2017,nhận lời mời của trụ trì chùa Giác Nguyên 157 Metlars Lane, Pícataway, New Jersey 08854, TT. Thích Nhuận Quang đã đến chứng minh và làm lễ an vị và có thời thuyết giảng cho quý Phật tử tại đây qua đề tài: “Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến".
Thượng tọa Thích Nhuận Quang đã có thời thuyết giảng cho quý Phật tử tại chủa Giác Nguyên qua đề tài: “Khai Thị Chúng Sanh Ngộ Nhập Phật Tri Kiến"


Trong buổi pháp thoại này, Thượng tọa đã nói sơ lược về cuộc đời đức Phật, từ đó rút ra những bài học thực tế để tất cả mọi người noi theo. Vì thế, ngay trong cuộc sống, trong sinh hoạt bình thường, khi đi đứng nằm ngồi, tất cả hành động, lời nói ý nghĩ, mỗi người phải thực tập chánh pháp, phải rèn luyện tứ vô lượng tâm: từ, bi, hỷ, xả để an nhiên tự tại, vượt thoát vòng kiềm tỏa của tham sân si, sống trong chánh niệm bằng việc luôn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, luôn cố gắng tu học theo lời Phật, tu đúng chánh Pháp mà đức Thế Tôn đã chỉ bày để vững chãi hơn trên con đường giác ngộ giải thoát.


Phật tử lắng nghe bài pháp thoại


Kết thúc bài Pháp thoại, Thượng tọa Thích Nhuận Quang cùng chư Tăng bổn tự và quý Phật tử chụp hình lưu niệmTrường An