05-07-2017 | Admin

Trên tinh thần Hoằng Pháp lợi sinh. ngày 02/07/2017, Thượng toạ Thích Nhuận Quang đã bắt đầu chuyến Phật sự tại Canada.Thượng tọa Thích Nhuận Quang được tham dự khoá an cư nhập hạ lần thứ 29 của chư Tăng ở Canada tai Tu Viện Phổ Đà SơnChuyến Phật sự tại Canada, Thượng tọa Thích Nhuận Quang có duyên lành được tham dự khoá an cư nhập hạ lần thứ 29 của chư Tăng ở Canada tai Tu Viện Phổ Đà Sơn (VAL-DES-MONTS . QUEBEC – CANADA} từ ngày 02 đến ngày 16 tháng 07 năm 2017Vào ngày 04-07-2017,  Thượng toạ Thích Nhuận Quang đã có buổi thuyết giảng tại đạo tràng chùa Phổ Đà (địa chỉ 1002 Somerset St.w. Ottawa. Ont K1R 6R9) cho hơn 100 Phật tử với đề tài “ Chuyển hóa tự thân”. Thông qua hình ảnh và tấm gương của cuộc đời đức Phật, với những phẩm chất cao quý như: Thân tướng tốt đẹp, địa vị cao tột, trí tuệ siêu việt và lòng từ vô biên. Để có được kết quả như hiện tại đức Phật đã trải qua quá trình tu tập, tạo dựng các công đức lành và gieo trồng phước báo từ nhiều đời nhiều kiếp chứ không phải do một ai ban tặng. Mỗi người nên tin vào nhân quả, phước báo của chính bản thân mình, không nên ỷ lại hay uỷ thác số phận mình cho một đấng tạo hoá nào quyết định.


Thượng toạ Thích Nhuận Quang thuyết giảng tại đạo tràng chùa Phổ Đà (địa chỉ 1002 Somerset St.w. Ottawa. Ont K1R 6R9)


Chụp hình lưu niệm cùng Đạo tràng Phật tửHải Đăng