25-12-2018 | Admin

Với dân tộc Việt Nam, một đất nước bốn nghìn năm văn hiến, đạo hiếu là tinh thần văn hóa bất di bất dịch đối với đời sống đạo đức con người.Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính thưa chư thiện tín nam nữ Phật tử gần xa!Trên đà tiến bộ của đất nước về mọi mặt đều được phát triển đến tột bực, vật chất đầy đủ, con người dễ bị tha hóa nếu không có sự kết hợp của luật pháp nghiêm minh, đưa giáo lý Phật đà vào trong giáo dục thì e rằng tệ nạn xã hội tràn lan.

Với truyền thống tốt đạo đẹp đời, đất nước ta có chiều dài lịch sử hơn bốn nghìn năm văn hiến và đặc biệt, dân tộc Việt Nam có tín ngưỡng lâu đời là thờ cúng ông bà tổ tiên. Thế cho nên đạo thờ ông bà tổ tiên nói lên tinh thần hiếu thảo là văn hóa đạo đức bất di bất dịch đối với đời sống đạo đức con người.

Báo đáp Tứ trọng ân là bốn ân lớn nhất, trọng đại nhất của đời người mà bất cứ ai cũng không thể nguôi quên.

Với dân tộc Việt Nam, một đất nước bốn nghìn năm văn hiến,  đạo hiếu là tinh thần văn hóa bất di bất dịch đối với đời sống đạo đức con người.

Chùa Nguyên Ngộ cùng chư tôn đức tổ chức khóa tu 1 ngày An Lạc với chủ đề: Tứ Trọng Ân


Địa điểm: chùa Nguyên Ngộ, 262/3 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, HCM

Thời gian: 7h00  đến 18h00, ngày Chủ Nhật 30.12.2018)

Điện thoại: 0908 003 170


Với sự hướng dẫn và chia sẻ pháp thoại của  Thượng tọa Thích Phước Niệm.


Nay thông báo đến quý Phật tử xa gần sắp xếp thời gian về chùa  Nguyên Ngộ tham dự khóa tu. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý vị cùng gia quyến vạn sự cát tường.


BTC