26-05-2019 | Admin

Sáng ngày 26/05/2019, TT.Thích Nhuận Quang, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN quận 12, Trụ trì chùa Nguyên Ngộ đã chia sẻ bài pháp thoại về chủ đề : “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đãy đựng sách” nhân khóa thọ Bát quan trai cho Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Chơn (Lợi Thuận, H. Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).TT.Thích Nhuận Quang, Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN quận 12, quang lâm thuyết giảng


Buổi pháp thoại có sự tham dự của Chư tôn đức tăng, cùng hàng trăm phật tử xa gần đồng tham dự. Được biết, khóa thọ Bát quan trai cho Phật tử tại đây ngày càng thu hút phật tử các nơi đến tham dự. Thành phần tham dự là những phật tử thuần thành hoặc giới trẻ mới tiếp cận để tìm hiểu về đạo Phật. Thông qua khóa tu này, các phật tử có cơ hội thực hành đời sống hướng thiện, nâng cao giá trị đạo đức, tâm linh, trau dồi kiến thức Phật pháp.

Phật tử  tham dự và lắng nghe bài pháp thoại


Bài pháp đã chỉ rõ vai trò của việc tu học  phật pháp. Đây là những kiến thức hết sức cần thiết giúp các phật tử có thể tiếp cận và đi được vào cái lõi của việc tu hành một cách đúng đắn, để đạt được sự giác ngộ, giải thoát.

Mở đầu bài pháp thoại, Thượng tọa chia sẽ:  Chúng ta đều biết câu nói của cổ đức: “Tu mà không học là tu mù. Học mà không tu là cái đãy đựng sách”. Học Phật để hiểu đúng nghĩa lý là điều khó. Khi chúng ta chỉ học thuộc và hiểu kinh giáo thôi thì đang ở nấc thang đầu tiên. Giống như người xem bản đồ, nắm vững lộ trình, biết rõ đích đến nhưng không hề bước đi thì chẳng bao giờ đến đích.


Học hiểu là thức tri, mà thức tri là nghiệp lực, luôn bị vô minh và tà kiến che lấp. Nên thức tri dù cao rộng đến đâu đi nữa (bằng cấp, học vị cao nhất) cũng không vượt ra ngoài vòng cương tỏa và chi phối của nghiệp lực. Người tu học Phật thì luôn nỗ lực để vượt lên thức tri nhằm thành tựu thắng tri và liễu tri. Nên những ai mà có đôi chút kiến thức rồi cống cao tự mãn hơn người thì lợi bất cập hại, đôi khi đó chính là tai họa.

Các Phật tử chụp hình lưu niệm cùng Giảng sư và Chư Ni


Hoàng Vân