• Nhìn đại dịch bằng Mắt Tuệ và Tâm Từ

    Nhìn đại dịch bằng Mắt Tuệ và Tâm Từ
    Trong những ngày qua, khi làn sóng đại dịch covid lần thứ tư hoành hành dữ dội tại các nước Đông Nam Á nói chung và tại Việt Nam nói riêng, tôi có thời gian để chiêm nghiệm và quán chiếu rất nhiều về đại dịch lần này. Đặc biệt là lệnh giãn cách xã hội tại Thành Phố Hồ Chí Minh, 14 ngày, rồi lại tiếp...
  • Hiệu quả từ hoạt động nhân đạo

    Hiệu quả từ hoạt động nhân đạo
    Những năm qua, hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã và đang được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, góp phần thiết thực trong việc trợ giúp xã hội mỗi khi xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...