11-03-2019 | Admin

Ngày 07/03/2019 vừa qua, tại chùa Nguyên Ngộ ( Q.12, TP.HCM) , Ban điều hành Hội cựu Tăng Ni khóa 1&2 và Cao đẳng Phật học khóa 1Tòng Lâm Thiện Hoà được công bố ra mắt.
Ban điều hành hội gồm có:

Ban Cố Vấn:

01. TT. Thích Trung Đạo

02. TT. Thích Trung Tánh

03. NS. Thích Nữ Hạnh Nhân

Ban Điều Hành

01. TT. Thích Nhuận Quang -  Hội Trưởng

02. TT. Thích Thiên Thuận  - Phó Hội trưởng thường trực

03. TT. Thích Minh Khai - Phó Hội trưởng

04. TT. Thích Thích Thiện Mỹ - Phó Hội trưởng

05. TT. Thích Thường Tín - Phó Hội trưởng

06. TT. Thích Thánh Minh - Phó Hội trưởng

07. NS. Thích Nữ Như Dung - Phó Hội trưởng

08. NS. Thích Nữ Như Diên - Phó Hội trưởng

09. NS. Thích Nữ Như Liên Tâm - Phó Hội trưởng

10. NS. Thích Nữ Hạnh Nghiêm - Phó Hội trưởng

11. NS. Thích Nữ Nguyên Thiện - Phó Hội trưởng

12. SC. Thích Nữ Thuần Chơn - Thư Ký

13. Cư Sỹ Quảng Bình - Thư Ký

14. SC. Thích Nữ Quảng Nhật - Thủ Quỹ

Và cùng với hơn 50 ủy viên


Thay mặt Ban điều  hành mới ra mắt, TT. Thích Nhuận Quang đã đề xuất điều lệ và quy chế hoạt động của Hội trong thời gian tới. Ban điều hành Hội sẽ phối hợp cùng với Ban Lãnh đạo Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm để triển khai những chương trình Kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Trung cấp Phật học Đại Tòng Lâm

Buổi gặp mặt cựu Tăng Ni sinh của trường Phật học Đại Tòng Lâm và Ni viện Thiện Hòa khóa 1&2 và  ra mắt ban điều hành Hội đã diễn ra thành công tốt đẹp.


Hoàng Vân