19-06-2019 | Admin
Trong chuyến hoằng pháp tại Australia, ngày 17/06/2019, nhận lời mời từ sư thầy trụ trì chùa Pháp Hoa Nam Úc, TT.Thích Nhuận Quang - Trưởng Ban Hoằng pháp GHPGVN  quận 12, trụ trì chùa Nguyên Ngộ đã quang lâm thuyết giảng với cộng đồng phật tử nơi đây với chủ đề “Đạo Phật đóng góp gì cho hòa bình thế giới”, với sự tham dự của chư tôn đức Tăng ni và hàng trăm phật tử.

Xin giới thiệu chùm ảnh về buổi thuyết pháp.Hoàng Vân