01-05-2018 | Admin

Trong chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ, vào ngày 30/04/2018, Thượng tọa Thích Nhuận Quang ( chùa Nguyên Ngộ) và Thượng tọa Thích Tâm Phú ( chùa Phước Điền) đã tham dự Lễ truyền thọ giới Sa- di tại chùa Trúc Lâm ( 6365 Boca Grande Ct, Forest Park, CA 30297,Thành Phố Atlanta, Hoa Kỳ .
Hội đồng Thập sư do  HT. thượng Quảng hạ Trí đương vi Đường đầu Hòa thượng; HT. thượng Pháp hạ Huyền đương vi Yết ma A xà lê; TT. Thích Nhuận Quang đương vi Giáo thọ A xà lê; TT. Thích Nguyên Phước  đương vi đệ nhất Tôn chứng sư; TT. Thích Tâm Phú đương vi đệ nhị Tôn chứng sư kiêm điển lễ; TT. Thích Nhuận Đàn đương vi đệ tam Tôn chứng sư; TT. Thích An Khánh đương vi đệ tứ Tôn chứng sư…  tấn đàn truyền giới. Buổi lễ truyền thọ Sa Di giới đã hoàn mãn trong không khí hoan hỷ của chư tôn giới sư chứng minh, và niềm hạnh phúc vô cùng của các giới tử thọ Sa Di giới.


Hình ảnh buổi lễ:


Nhã An