31-01-2017 | Admin

Chợ phiên trên Cao nguyên đá Đồng Văn không phải ngày nào cũng họp. Nhiều nơi chợ phiên diễn ra vào ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật như chợ trung tâm ở các huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Nhưng có nơi, chợ phiên được họp vào các ngày tính theo hình tượng con vật, như chợ phiên ở xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn họp vào ngày Thìn, ngày Tuất; ngày Ngọ, ngày Tý có chợ phiên ở xã Phó Bảng, huyện Đồng Văn. Ngoài ra, có chợ họp 6 ngày một phiên, đồng bào trên Cao nguyên đá thường gọi đó là "phiên chợ lùi".
Trường An (ST)