• Hạnh phúc khi được chia sẻ

    Hạnh phúc khi được chia sẻ
    Trong thời gian gần đây, công tác hoạt động nhân đạo từ thiện từ cá nhân, tổ chức ngày càng lan tỏa nhiều hơn,với mong muốn chung tay chia sẻ những khó khăn, mất mát của những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.
  • Những người trẻ "lên núi" sống đẹp với thanh xuân

    Những người trẻ "lên núi" sống đẹp với thanh xuân
    “Quán của thời thanh xuân nằm lưng chừng núi, trên con đường Triệu Việt Vương - TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) là dự án cộng đồng dành cho các bạn điếc, ngôi nhà chung - nơi ‘người nói’ và ‘người điếc ‘cùng nhau chung sống, làm việc, học tập và hạnh phúc “- anh Võ Thành Luân, người sáng lập dự án Nhà của thờ...