• Tại sao đương tinh duyên trắc trở?

    Tại sao đương tinh duyên trắc trở?

    Đời này sở dĩ con gặp nhiều bất hạnh trắc trở như thế, đầu tiên là DO CON QUÁ CHÚ TRỌNG ĐẾN TRANG ĐIỂM! Bởi con luôn trau chuốt nhan sắc cho xinh đẹp, y phục lu...