• Tuệ giác bình an

    Tuệ giác bình an
    Trong bài phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp ở ngôi trường danh giá Wellesley, nước Mỹ, giáo viên David Mccolough nhấn mạnh: Mục đích thật sự của giáo dục không phải đem lại lợi thế vật chất mà là sự hiểu biết - yếu tố quan trọng của hạnh phúc.
  • Nghề y dễ tu

    Nghề y dễ tu
    Tôi được giúp đỡ từ nhiều thầy thuốc và nhận ra rằng họ là những vị có hạnh Bồ tát giữa đời thường. Một dạo quan tâm thời sự, bác sĩ X - một tín đồ Công giáo ngoan đạo ở quê tôi, phụ trách kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa thị xã nhận xét chí lý: nếu bác sĩ của cơ sở thẩm mỹ Cát Tường là...