18-01-2017 | Admin

Một tấm bia mới được phát hiện từ Mes Aynak, Afghanistan, cho thấy sự mô tả một vị thái tử và một vị tăng sĩ Phật giáo. Tấm bia có niên đại khoảng 1.600 năm trước hoặc sớm hơn.
Hình ảnh Thái tử Siddhartha tu hành đắc đạo thành Phật hiệu Thích Ca Mâu Ni, người sáng lập đạo Phật, tại một thời điểm khi Ngài vẫn còn là một thái tử sống trong cung vàng điện ngọc. Tấm bia được tìm thấy bên dưới vòm trang trí của một ngôi Bảo tháp, một tượng đài kỷ niệm.Mes Aynak cách thủ đô Kabul 25 dặm (40 km) về phía Đông, nằm trong một khu vực khô cằn của tỉnh Logar, Afghanistan. Một mỏ đồng cũng nằm gần đó, do vậy các cuộc khai quật được tiến hành để khám phá di chỉ, bảo vệ các hiện vật trước khi xây dựng mỏ.Cho đến nay mới phát hiện bao gồm ba hoặc bốn cơ sở tự viện Phật giáo, một mỏ cổ đại, với những nơi cư ngụ liên quan, thời đế quốc Kushan. Ngoài ra còn có ít nhất hai pháo đài nhỏ.

Hình ảnh này cho thấy các hành lang của ngôi già lam Phật địa Tepe Kafiriat.Một góc nhìn ngôi già lam Phật địa Tepe Kafiriat, một trong những ngôi già lam cổ tự ở Mes Aynak. Nhiều phát hiện khảo cổ quan trọng được tìm thấy ở đây, bao gồm cả tấm bia mới được phát hiện.Một bức tượng Phật nằm vẫn nhìn thấy chân trong ngôi già lam Phật địa Tepe Kafiriat. Nghệ thuật tại di tích văn hóa lịch sử Phật giáo này rất phổ biến vào thời kỳ cổ đại.Khu vực trung tâm của tàn tích ngôi già lam Phật địa Tepe Kafiriat tại Mes Aynak. Công tác khảo cổ đang được tiến hành.Một ví dụ về một Bảo tháp tại ngôi già lam Phật địa Tepe Kafiriat ở Mes Aynak. Các đài kỷ niệm tổ chức các Thánh lễ liên quan đến các sự kiện trong cuộc đời đức Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc chư Phật, Bồ tát khác. Có một số Bảo tháp ở di tích và tấm bia mới được phát hiện nằm trong một số đó.Hốc tường của một Bảo tháp vốn trước đây có thể có một bức tượng bên trong.Những mảnh gốm đất nung gốc có in hình quả lựu.Một tấm bia khác cũng được tìm thấy tại Mes Aynak. Tấm bia mô tả một đức Phật (có thể là đức Phật Thích Ca Mâu Ni), trong bộ cà sa tăng sĩ Phật giáo. Tấm bia hiện đang được trưng bày cùng với nhiều hiện vật khác trong một triển lãm tại Bảo tàng Quốc gia Afghanistan ở thủ đô Kabul.Kiến trúc được khai quật trong một phần những gì được cho là nơi cư ngụ của một vị tăng sĩ Phật giáo tại Mes Aynak.Một chiếc đèn dầu nhỏ được tìm thấy tại đây.Vân Tuyền (Nguồn: Ny Times)