17-10-2015 | Admin

Với khoảng cách nghìn năm từ khởi nguyên Phật giáo ra đời và bối cảnh xã hội biến thiên lớn lao cùng qui luật tai hại “tam sao thất bổn” khiến Phật giáo chịu nhiều tiếng oan chủ yếu đến từ sự ăn theo của mê tín nhân danh giáo lý nhà Phật.Với khoảng cách nghìn năm từ khởi nguyên Phật giáo ra đời và bối cảnh xã hội biến thiên lớn lao cùng qui luật tai hại “tam sao thất bổn” khiến Phật giáo chịu nhiều tiếng oan chủ yếu đến từ sự ăn theo của mê tín nhân danh giáo lý nhà Phật.
mê tín ăn theo

Chen nhau hứng nước thạch nhũ để cầu may mắn tại động Hương Tích, chùa Hương (Hà Nội) - Ảnh: Tiến Thành
Muốn có chánh tín phải cầu học nghiêm cẩn và tìm hiểu thấu đáo, mà không phải ai hướng đến Phật cũng đủ thuận duyên và quyết tâm cầu học được như ý. Mê tín thì dễ dãi và có đầy rẫy trong hành trình lịch sử của đạp Phật, cứ như người “bạn” đồng hành bất đắc dĩ khiến Phật giáo gặp biết bao thị phi không đáng, những ngộ nhận vô số, nhiều đến mức nếu biện giải cho hết thì..không còn thời gian để tu tập!

Mê tín sinh ra từ vô minh, sự không biết, bóng đen, sự lý giải về con người, xã hội, tự nhiên dễ dãi, tùy tiện song vẫn luôn có số lượng người tin, chấp nhận. Tử vi, phong thủy, tướng học ..rất thịnh ở trung Hoa và một số quốc gia láng giềng, chi phối học thuật. Tất nhiên, kiến thức trong đấy có những căn cứ nhất định và đấy là lý do chúng tồn tại dai dẳng, nhưng bản thân chúng không hoàn toàn khoa học và không liên quan đến Phật học dù một chút xíu về cội nguồn, quan hệ gần về tư tưởng... Vậy mà không ít người cố tình hay vô ý gắn mác “Phật” cho chúng, tin mê, hay lợi dụng chúng để mần ăn! Tác hại từ đó là vô kể, người chân ướt chân ráo tìm cầu học Phật mà vướng rào cản này coi như gặp nạn to, “Phật gì mà như thế!”, có thể họ sẽ kêu lên như vậy. Phật không và không bao giờ dù nói xa gần về bùa chú, thần thông do tu học mà có Phật còn khuyến cáo không nên quá coi trọng thì những mảnh vở “tiên tri”,  đặt mạng vận thời cuộc vào chỗ tường sơn màu gì, ao đào ở đâu, chết quay hướng nào, khỏi hành mấy giờ... thì “xi nhê” gì, đấy là mê tín hoặc một dạng ấu trĩ sơ khai của khoa học từ thời mông muội. Nhưng buồn thay không ít cảnh chùa miếu tồn tại đủ loại, từ xin xăm bói quẻ, coi tay biết mạng vận đến cũng ma giải tà.. Nồi cơm của nhiều người từ đấy, và Phật mang tiếng oan mê tín, gây bao ngộ nhận cản bước người đời đến gần chánh pháp.

Tôi có duyên lĩnh hội lời bàn sâu sắc mà giản dị dễ hiểu của Sư Ông Thanh Từ về vế mê tín & chánh tín ngay từ những ngày đầu chập chững tìm học Phật, và vỡ ra nhiều điều bổ ích. Đành rằng phải có niềm tin mạnh mẽ để tiến bước, song tin gì? Tin mê thì sự hại gấp bội phần so với chẳng tin gì hết. Mê tín là tin ma chứ không phải tin lời Phật, dứt khoát là vậy.

Đạo Phật là khoa học của khoa học, khoa học trước khoa học, do đó không bao giờ dung chứa bên trong những răn dạy, hướng dẫn, bày vẻ.. phản khoa học, mê lầm. Vấn đề này rất căn bản.
Nguyễn Thành Công