09-11-2017 | Admin

Mây tre đan Xuân Lai – Nơi lưu giữ hồn tre Việt Về làng nghề mây tre đan Xuân Lai, thuộc xã Xuân Lai, Gia Bình, Bắc Ninh, điều đầu tiên gây ấn tượng cho du khách đó là những thanh tre, đống cây tre thẳng tăm tắp và đều nhau và dường như không có mắt dọc hai bên bên đường làng. Độc đáo của đồ tre trúc Xuân Lai là tre hun khói mà không nơi nào có. Làng nghề này tồn tại hơn hai thế kỷ với những thăm trầm, đến nay còn hơn năm trăm hộ vẫn duy trì sản xuất. Từ những thanh tre vô tri, vô giác những người thợ đã dùng trí óc sáng tạo và sự khéo léo tạo nên những sản phẩm độc đáo mà gần gũi.Nguồn : VOVTV