29-06-2022 | Admin

Hàng năm theo truyền thống cao đẹp của đạo Phật, bất luận tuổi đời, tuổi đạo tất cả Chư tôn đức Tăng Ni đều bước vào mùa Kiết hạ, tịnh nghiệp đạo tràng để An cư. Để giữ hạnh từ bi, chuyên tâm tu học, trao dồi giới đức, trưởng dưỡng đạo tâm.Thấu hiểu về những khó khăn của các tự viện nơi vùng bán sơn địa, đặc biệt là khi cùng qui tập về một trú xứ an cư . Nhân mùa An cư Kiết hạ năm PL 2566. Nhằm ngoại hộ cho Chư tôn đức Tăng Ni an tâm tu học. Trong hành trình 2 ngày 25 và 26/6/2022 một lần nữa Phật tử từ thiện Lá Bồ Đề đã đến với các điểm an cư nơi vùng đất Tây nguyên. 

Vượt chặng đường xa, hành trình xuyên đêm để đến với tỉnh địa đầu Tây nguyên, tại đây Hòa thượng Thích Quảng Xả , trưởng ban trị sự GHPGVN tỉnh Kon tum đã quang lâm chứng minh, nạp thọ, tán thán công đức về những công việc gieo tạo phước điền nhiều năm qua của Phật tử Lá Bồ Đề. Sau đó đoàn cũng đã đến chùa Pháp Hoa cúng dường đến Hạ trường Ni tỉnh Kon Tum.

Đoàn tiếp tục hành trình về Gia Lai. Đến chùa Bảo Sơn (Hạ trường Ni) và chùa Bửu Thắng (Hạ trường Tăng). Thật cảm động, Hòa thượng Thích tâm Tường nguyên Trưởng ban Trị sự tỉnh Gia Lai dù sức khỏe yếu nhưng vẫn chờ đón đoàn dù đang là giờ trí tịnh. Đoàn cũng đã đến cúng dường tại Trường TC Phật học tỉnh Gia Lai nơi đây cũng là điểm An cư Kiết hạ của chư Tăng Ni khóa 4 đang tu học tại trường. Từ đây đoàn tiếp tục hành hương đến chùa Dược Sư nơi An cư của Chư Ni tỉnh Dak Lak.

 

 

Ngày hôm sau, tiếp tục đến với Hạ trường Tăng của tỉnh Dak Lak tại chùa Sắc tứ Khải Đoan. Sau khi tác pháp cúng dường, đoàn tiếp tục hành trình đến điểm An cư Kiết hạ của Chư Tăng tỉnh Dak Nong tại chùa Hoa Ngiêm (Dak Mil) và chùa Phước Quang (điểm Kiết hạ của Chư Ni Dak Nong), một chùa trong vùng sâu xã Nam Ban thuộc huyện Daksong.

Từ đây đoàn tiếp tục về chùa Quang Minh, là điểm An cư của Chư Ni tỉnh Bình Phước. Sau khi tác pháp cúng dường, là điểm thứ 10 kết thúc của chuyến hành hương cúng dường Trường hạ lần này, đoàn đã được Ni trưởng Thích Nữ Nhật Khương khởi kinh dẫn chúng cùng Phật tử trong đoàn niệm 3 biến Chú Đại Bi để hoàn mãn.

 

 

Tổng kinh phí của chuyến hành hương cúng dường lần này là 290 triệu đồng do các Phật tử Lá Bồ Đề cùng nhau hiệp lực đóng góp để cùng nhau tổ chức nên chuyến hành hương cúng dường đến 5 tỉnh Tây nguyên. Ngoài phần tịnh vật, riêng phần tịnh tài của đoàn cúng dường trực tiếp tại mỗi điểm Hạ trường là 25 triệu đồng.

Một số hình ảnh ghi nhận được:

 

Chánh Tâm