23-07-2016 | Admin

Hệ thống hang động núi lửa lớn nhất, dài nhất Đông Nam Á này ước tính dài hơn 25 km, có nhiều hốc sụp, cấu trúc độc đáo với dòng dung nham phun ngược, đủ yếu tố để xây dựng công viên địa chất toàn cầu

Sau nhiều năm khảo sát và nghiên cứu, mới đây, các nhà khoa học Việt Nam và Nhật Bản đã có những thông số khá đầy đủ về hệ thống hang núi lửa trải dài từ buôn Choar chạy dọc sông Sêrêpốk đến khu vực thác Đrây Sáp, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông. Theo đánh giá của các nhà khoa học, đây là quần thể hang động núi lửa lớn nhất, dài nhất khu vực Đông Nam Á.
Trung Hậu (TH)