01-11-2019 | Admin

Đoàn Việt Nam có hơn 30 vị cựu Tăng ni sinh Tòng Lâm – Thiện Hòa 89 do Thượng tọa Thích Nhuận Quang, Trưởng Ban hoằng pháp GHPGVN quận 12, Viện chủ chùa Nguyên Ngộ dẫn đầu đoàn hành hương.
Đoàn đã đến thăm và lễ bái tại các di tích Phật giáo linh thiêng nhất tại Ấn Độ như khu phế tích trường đại học Phật giáo Nalanda, trường đại học đầu tiên trên thế giới, tháp Bồ Đề Đạo Tràng (Mahabodhi) nơi Đức Phật Thích Ca Mầu Ni tu hành đắc đạo cách đây gần 3.000 năm,…

Ở mỗi địa điểm viếng thăm, sau phần nghi lễ tụng niệm và kinh hành niệm Phật, Đoàn Tăng ni sinh Tòng Lâm – Thiện Hòa 89 đã được tìm hiểu về lịch sử, kiến trúc, mỹ thuật của di tích, các mẩu chuyện về cuộc đời đức Phật và chư vị đại đệ tử của Ngài có liên quan đến các Phật tích và nêu những bài học thực tiễn trong việc tu học từ ý nghĩa của mỗi Phật tích.Vào ngày 01/11/2019, Đoàn Tăng ni sinh Tòng Lâm – Thiện Hòa 89 có chuyến tam bộ nhất bái lên đỉnh núi Linh Thứu. Linh Thứu sơn tiếng Pāli là Gijjhakuta, nghĩa là ngọn núi kên kên (Vulture’s Peak), tức trên đỉnh núi có hình dạng của con kên kên là loài chim rất phổ biến ở Ấn Độ. Từ trên đỉnh núi này, chúng ta có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành Vương Xá: những rặng núi chạy dài bao bọc xung quanh, các đồng ruộng mênh mông bát ngát, các làng mạc và những phố xá nằm rải rác quanh vùng.


Theo truyền thuyết của Đại thừa, tại núi này, đức Phật đã thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa (Saddharmapundarika Sutta), là bộ kinh quan trọng của Đại thừa Phật giáo, là kim chỉ nam của hành giả Pháp Hoa tông. Cho nên vào đầu kinh chúng ta thấy câu xướng lễ: Nam mô Linh Sơn hội thượng Phật Bồ tát, chính là nói đến pháp hội Tam thừa quy nhất tại núi Linh Thứu, đức Phật khuyến hóa hàng Thánh giả Tam thừa (Thinh văn, Duyên giác và Bồ tát), nên hướng về Nhất thừa, tức là Phật thừa. Trong kinh này, đức Phật khẳng định Phật tính bình đẳng trong tất cả chúng sinh, không phân biệt nữ nam, quý tiện vì ai cũng có Phật tánh và sẽ thành Phật, thông qua lời tuyên ngôn của Phật: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành”.


Một số hình ảnh ghi nhận được:


Hoàng Vân