03-08-2022 | Admin

Ngày 1/8/2022 vừa qua, Đạo tràng chùa Huyền Trang (H.Nhà Bè, TP.HCM) kết hợp với Trung tâm nhân đạo Từ Tâm tổ chức cúng dường Trường hạ chùa Đức Phú (Văn Phòng Ban trị sự Phật giáo huyện Nhà Bè), được biết mùa an cư năm nay, trường hạ chùa Đức Phú đã có gần 42 hành giả về an cư tập trung. 

Tham gia đoàn có Thượng tọa Thích Truyền Tứ- Trụ trì chùa Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm nhân đạo Từ Tâm;  Đại đức Thích Giác Tiến - Thư ký chùa Huyền Trang;  Ông Trần Thiện Thanh Tâm - Phó giám đốc Trung tâm nhân đạo Từ Tâm cùng Đạo tràng Phật tử chùa Huyền Trang

Được sự chấp thuận của chư Tôn thiền đức tại hạ trường, Thượng Tọa Thích Truyền Tứ  đã đại diện đạo tràng chùa Huyền Trang cung đối trước chư Tôn đức Tăng dâng lời tác bạch cúng dường: Hôm nay đầy đủ thắng duyên trở về Trường hạ được đảnh lễ  Phật, và dâng phẩm vật cúng dường chư Tôn đức đang cấm túc an cư tu tập.

 

 

Việc cúng dường chư Tôn đức hành giả an cư, giúp cho đời sống hiện tại thân quyến của quý Phật tử luôn được Tam bảo che chở, cầu nguyện mười phương chư Phật chứng minh, gia hộ cho đạo tràng Phật tử Huyền Trang và gia đình được thân tâm thường an lạc, Bồ-đề tâm kiên cố và luôn luôn thực hành theo chánh pháp, cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ, các  chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn sớm được siêu sanh về miền tịnh cảnh, cha mẹ  hiện tiền thừa hưởng phước cúng dường được tăng long phước thọ.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, hòa cùng tiếng khánh, chư Tôn đức đã cử hành nghi thức cúng quá đường và Phật tử lần lượt dâng cúng tịnh tài, phẩm vật đến chư Tôn đức với lòng thành kính và tràn đầy niềm hoan hỷ.

 

 

Thiện Quang