20-01-2016 | Admin

Phiên trù bị của Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam lần thứ 12 dự kiến diễn ra trong một ngày với sự tham gia của hơn 1.500 đại biểu.Đường phố được trang trí chào mừng Đại hội XII. Ảnh: Giang Huy.

Diễn ra từ ngày 20 đến 28/1, Đại hội Đảng lần thứ 12 họp phiên trù bị trong ngày đầu tiên và khai mạc chính thức ngày tiếp sau.

Ông Đinh Thế Huynh - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết chủ đề chính của Đại hội XII là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Trong hơn một tuần làm việc, đại hội sẽ nhìn lại những thành tựu, tồn tại của kinh tế, xã hội giai đoạn từ 1986 đến nay, kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng (nhiệm kỳ 2011-2015); quyết định phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ 5 năm 2016-2020.

Ngoài ra, Đại hội cũng bàn về việc tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương khoá mới gồm 180 ủy viên trung ương và 20 ủy viên dự khuyết. Cơ quan này sẽ lần lượt bầu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng và Tổng bí thư.

Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 197 người, có 13 đại biểu chỉ định, đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ trực thuộc trung ương là 1.300 người (trên 86%).

Trong tổng số đại biểu, có 173 ủy viên trung ương chính thức và 24 ủy viên dự khuyết. Đại biểu nữ có 194 người, 174 người dân tộc thiểu số, 10 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động. Đại biểu là Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú có 20 người, 15 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú và 1 đại biểu là Nghệ sĩ ưu tú. Đại biểu là Giáo sư, Phó giáo sư có 55 người trong đó có 2 Viện sĩ. Tiến sĩ là 241 người, thạc sĩ là 511 người.

Trong số 1.510 đại biểu, có 1.501 người có trình độ cao cấp lý luận chính trị (99,4%), còn lại là trung cấp lý luận chính trị.

Có 2 đại biểu dưới 30 tuổi và hai đại biểu trên 70 tuổi.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức mời nguyên lãnh đạo Đảng và nhà nước, mời đại diện bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, thanh niên tiêu biểu...tham dự Đại hội. Các đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế cũng được mời đến dự phiên khai mạc và bế mạc của Đại hội.

Hoàng Thùy