13-06-2019 | Admin

Sáng ngày 12/06/2019 (10/05/Kỷ Hợi) tại chùa Nguyên Ngộ (Q.12, Tp. Hồ Chí Minh) đã trang nghiêm diễn ra lễ Húy nhật cụ ông Nguyễn Hưng Đẩu - Pháp danh: Quảng Giác là thân phụ của Thượng tọa Thích Nhuận Quang - Viện chủ chùa Nguyên Ngộ và lễ Hiệp kỵ chư hương linh ký tự.
Tham dự và chứng minh buổi lễ có hơn 100 Chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý Ni trưởng, Ni sư  trụ trì các tự viện tại Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành,  cùng đông đảo đạo tràng Phật tử các giới về tham dự.Phát biểu tại lễ, trong không khí trang nghiêm và thành kính, TT. Thích Nhuận Quang đã dâng hương tưởng niệm giác linh Thân phụ. Dịp này, thay mặt mặt môn đồ, gia đình TT. Thích Nhuận Quang đã tác bạch cúng dường trai tăng lên chư tôn đức.Dịp này, chùa Nguyên Ngộ cũng đã  tổ chức lễ Hiệp kỵ chư hương linh ký tự được siêu sanh về miền Phật quốc .Hàng năm, cứ đến ngày 10 tháng 05 Âm lịch, trong tinh thần tưởng niệm và tri ân chư hương linh … chùa Nguyên Ngộ đều tổ chức lễ Hiệp kỵ này.

Một số hình ảnh của buổi lễ:Hoàng Vân