13-06-2019 | AdminKính thưa quý Phật tử gần xa,

Sau lễ kỷ niệm Đức Phật đản sinh, chư Tăng Ni theo truyền thống Phật  giáo Bắc tông bước vào mùa An cư kiết hạ, nối tiếp truyền thống ngàn đời của Phật giáo

Ba tháng an cư kiết hạ có ý nghĩa rất lớn đối với hàng xuất gia lẫn tại gia. Đó là thời điểm chư Tăng Ni dành trọn thời gian cho việc tu học, thúc liễm thân tâm, trau giồi Giới-Định-Tuệ, đồng thời đây cũng là cơ hội cho hàng Phật tử tại gia phát tâm gieo trồng ruộng phước thông qua việc cúng dường, ngoại hộ, tạo điều kiện thuận lợi cho chư Tăng Ni an cư tu học.Hàng năm đến mùa An cư, chư Tăng Ni tạm gác lại các Phật sự bận rộn như du hóa, hoằng pháp, hoạt động xã hội, từ thiện, vân tập về một trú xứ để chuyên tâm tu học. Trong ba tháng an cư chư Tăng Ni hạn chế mọi tiếp xúc bên ngoài, không bị ngoại duyên chi phối hay làm ảnh hưởng. Những hành giả xuất gia thực hiện phận sự an cư tinh tấn trong việc học pháp, hành pháp, nghiêm trì giới luật sẽ khiến cho công đức, giới hạnh, đạo lực tăng trưởng, xứng đáng là nơi nương tựa và là phước điền của hàng Phật tử tại gia.

Với ý nghĩa đó, chùa Nguyên Ngộ, 262/3 Lê Thị Riêng, phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh tổ chức khóa tu một ngày an lạc. Đặc biệt, trong khóa tu này, đại chúng sẽ được  Giảng sư - Sư cô Thích Nữ Chúc Phương chia sẻ bài pháp thoại với chủ đề: “ Ý nghĩa của An cư Kiết Hạ”


Thời gian: Ngày 30/06/2019 (nhằm ngày 28/05/Kỷ Hợi)

Đăng ký tham gia khóa tu:

Chùa Nguyên Ngộ, 262/3 Lê Thị Riêng, Phường Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0908 003 170

Thay mặt Ban tổ chức kính mời quý Phật tử đăng ký tham dự khóa tu.


BTC