28-04-2021 | Admin

Sáng ngày, 26-04 (15-3 ÂL), chùa Nguyên Ngộ (Q.12, TP.HCM) đã phát 700 suất cơm chay miễn phí, bà con quanh khu vực trực tiếp đến nhận ở chùa. Được biết, đây là chương trình định kỳ hàng tháng của chùa - phát vào hai ngày mùng 01 và 15 ÂL hàng tháng. 

Tuệ An