17-02-2019 | Admin

Đầu xuân Kỷ Hợi 2019, nhằm gieo duyên cho các đạo hữu Phật tử, tạo duyên lành cúng dường hộ trì Tam bảo, sáng ngày 16/02/2019 (nhằm 12/01/Kỷ Hợi), TT.Thích Nhuận Quang - Trụ trì chùa Nguyên Ngộ đã hướng dẫn đạo tràng Phật tử chùa Nguyên Ngộ hành hương chiêm bái các ngôi tổ đình, tự viện Phật giáo và cúng dường các chùa trên địa bàn quận 12, huyện Hóc Môn, Củ Chi thuộc Tp. Hồ Chí Minh.
Đầu năm hành hương là nét đẹp của người con Phật. Theo đó, với mục đích xây dựng một đời sống tâm linh hướng thiện, hướng thượng cho Phật tử và cũng tạo duyên lành, phước báo đầu năm mới cho Phật tử gieo trồng công đức trong việc cúng dường lên Tam bảo.

Mỗi tự viện đi qua, đại diện phái đoàn dâng lời tác bạch cúng dường, khánh tuế, chúc xuân đến chư Tôn đức Tăng Ni tại các tự viện. Đồng thời, phái đoàn hành hương cũng đón nhận những lời chỉ dạy, sách tấn của chư tôn đức, lấy đó làm hành trang trong đời sống tâm linh của mỗi người, trên lộ trình tu tập của người con Phật.Chuyến đi đã thành công tốt đẹp, để lại niềm cảm xúc hân hoan cho toàn thể Phật tử tham gia, nhân dịp đầu xuân năm mới.


Một số hình ảnh của chuyến đi:


Hoàng Vân