25-07-2016 | Admin

Ngày 24 -7-2016, Thượng tọa Thích Nhuận Quang, viện chủ chùa Nguyên Ngộ (phường Thới An, Q12, TP.HCM) làm trưởng đoàn cùng quý Phật tử đạo tràng và Ban bảo trợ chùa Nguyên Ngộ đã đến thăm, cúng dường 4 trường hạ tập trung tại TP.HCM và tỉnh Đồng NaiThượng tọa Thích Nhuận Quang tác bạch cúng dường

Theo đó, đoàn đã đến thăm, vấn an sức khỏe chư tôn đức Tăng Ni Ban Chức sự trường hạ, đồng thời khuyến tấn chư hành giả an cư trong ba tháng cấm túc và cúng dường tịnh tài, tịnh vật tới 4 trường hạ tập trung gồm: Chùa Dược Sư (Q. Bình Thạnh, TP.HCM) với 110 hành giả Ni, chùa Từ Quang (Quận Thủ Đức, TP.HCM) với 155 hành giả Tăng; Trường TCPH Đồng Nai ( Biên Hòa, Đồng Nai) với 130 hành giả Tăng, chùa Long Vân (Biên Hòa, Đồng Nai) với 300 hành giả Ni. 


Quý Ni trường và Ban Chức sự trường hạ đón Đoàn

Trang nghiêm thành kính cúng dường tại trường hạ

Ở mỗi trường hạ, chư hành giả Tăng Ni đã cung kính, trang nghiêm đạo tràng nghinh đón Đoàn. Đồng thời, hành giả cũng lắng lòng nghe những lời pháp ngắn của Thượng tọa Thích Nhuận Quang trong đoàn khuyến tấn.

Dù cuộc viếng thăm trường hạ không lâu nhưng những tấm gương đạo hạnh, lời khuyến tấn của Thượng tọa trưởng đoàn được hành giả kính cẩn ghi nhớ, y giáo phụng hành trong đời sống tu tập.

Trong dịp này, Phật tử trong đoàn đã đến cúng dường, dâng tịnh tài, tịnh vật, đồng thời cũng để hiểu biết hơn về hạnh tu tập của chư Tăng Ni, là cơ hội để dâng cúng tịnh tài, tịnh vật, trợ duyên đắc lực cho chư hành giả Tăng Ni an cư trong ba tháng hạ.

Tất cả Phật tử cũng đã hướng về ba ngôi báu phát nguyện quyết tâm làm người hộ pháp, học hạnh từ bi, trưởng dưỡng đạo tâm, trở thành hành giả tại gia trên bước đường học Phật.

Được biết đây là chuyến thăm và cúng dường trường hạ lần thứ 3 của Đạo tràng Phật tử chùa Nguyên Ngộ trong mùa an cư kiết hạ PL.2560 - DL.2016.

 

Phật tử tác bạch cúng dường trường hạ

Chụp hình lưu niệm cùng Ban chức sự và hành giả an cư

Một số hình ảnh ghi nhận trong chuyến thăm và cúng dường trường hạ:Đặng Hải