02-07-2019 | Admin

Vào mùa Hạ là lúc chư Tôn đức Tăng, Ni các nơi vân tập về các trụ xứ An cư – Kiết hạ trong 3 tháng, thúc liễm thân tâm, trao dồi giới, định, tuệ. Vâng lời Đức Phật dạy, Quý thiện tín nam nữ có bổn phận hộ trì chư Tăng, Ni yên tâm tu học, đồng thời là cơ hội tu tạo phước điền đến quý thiện tín.
Nhân mùa An cư kiết hạ PL.2563, ngày 30/06/2019 vừa qua, TT. Thích Truyền Tứ – Trụ trì chùa Huyền Trang và TT. Thích An Phước – Trụ trì chùa Pháp Vương đã dẫn đầu đoàn Phật tử đến viếng thăm Trường Hạ chùa Đức Phú (Nhà Bè - TP.Hồ Chí Minh) với 85 vị.


Tại đây, chư Tôn đức đại diện đoàn có lời vấn an sức khỏe đến chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Tôn đức trong Ban Chức sự Hạ trường và toàn thể chư hành giả an cư. Thay mặt đoàn tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh vật trợ duyên cho chư hành giả tiện việc sử dụng trong thời gian cấm túc tịnh tu. Chứng minh buổi lễ có TT.Thích Thiện Từ – Trưởng BTS GHPGVN huyện Nhà Bè, TT. Thích Quảng Tín - Phó ban BTS PG huyện Nhà Bè cùng chư Tăng đã hoan hỷ tiếp thọ, qua đó đã thể hiện tình đồng đạo, huynh đệ trợ duyên nhau và cùng nhau làm Phật sự tốt đẹp để vinh danh những giá trị của Phật Pháp mà Đức Phật đã trao truyền.


Một số hình ảnh ghi nhận được:


Thiện Quang