06-04-2020 | Admin

Thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người mù, người tàn tật, chất độc da cam, đồng bào dân tộc … gặp nhiều khó khăn là những hoạt động thường xuyên của chùa Huyền Trang. Đồng thời, duy trì xuyên suốt các hoạt động thăm viếng tặng quà cho các gia đình chính sách, phát quà người mù, người tàn tật, chất độc da cam, đồng bào dân tộc … gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, chùa cũng thường xuyên tổ chức đòan y bác sĩ khám bệnh, phát thuốc, phát quà các tỉnh miền Trung, miền Đông, miền Tây và Tây Nguyên.Thiện Quang