18-03-2020 | Admin

Trước tình hình hạn hán, xâm nhập mặn xảy ra nghiêm trọng tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng.
Dự kiến sẽ có 24.000 lượt hộ dân thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo được cấp nước sạch thông qua hệ thống máy lọc; 6.000 hộ được hỗ trợ can đựng nước loại 20 lít; gần 2.000 tờ rơi, áp phích truyền thông phòng chống dịch bệnh được phát đến cộng đồng; Gần 5.000 lượt người dân được hướng dẫn thực hành vệ sinh, truyền thông về vệ sinh nước sạch và phòng chống dịch bệnh.Đây là các hoạt động thuộc Dự án “Cứu trợ khẩn cấp hạn hán và xâm nhập mặn” do Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ với tổng kinh phí trên 2,5 tỷ đồng. Dự án được triển khai đến hết tháng 4/2020 tại 12 xã thuộc 3 tỉnh: Bạc Liêu, Trà Vinh và Bến Tre.Nguồn: http://redcross.org.vn