26-09-2020 | Admin

Rất nhiều năm qua, chương trình " hạt gạo tình thương" của Ban từ thiện xã hội chùa Phước Nguyên ở huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long để góp phần chia sẻ khó khăn với người nghèo. Không chỉ giúp họ no lòng, ấm dạ mà còn lan tỏa tình nhân ái trong cộng đồng.Nguồn: Chùa Phước Nguyên