25-08-2020 | Admin

Hành trình hơn 30 năm đi khắp Bắc Nam 'góp nhặt' cổ vật gốm sứ, cho đến nay, 'khối tài sản' của nhà sưu tầm Đinh Công Tường đã vượt quá con số 100.000 cổ vật và ông trở thành một trong những người sở hữu nhiều đồ cổ gốm sứ nhất Việt Nam. Kỷ lục gia Đinh Công Tường đã được Tổ chức Kỷ lục Đông Dương tại Việt Nam trao bằng Kỷ lục Đông Dương về Bộ sưu tập gốm sứ xưa và nay nhiều nhất Đông Dương. Đây là một giải thưởng vô cùng danh dự giành cho những đóng góp to lớn của những kỷ lục gia trên toàn thế giới đạt được mà Đinh Công Tường là đại diện duy nhất cho các nhà sưu tầm đồ cổ của Việt Nam vinh dự được nhận giải.Nguồn: THCT