27-06-2017 | Admin

Nhận lời mời của Đại đức trụ trì chùa Liên Hoa, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ và cộng đồng Phật tử Việt Nam tại đây, Thượng tọa Thích Nhuận Quang - Viện chủ chùa Nguyên Ngộ ( TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam) đã lên đường thực hiện chuyến hoằng pháp tại Hoa Kỳ.Chùa Liên Hoa và Đạo tràng Phật tử Việt Nam tại tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ đã đón tiếp trân trọng đầy đạo tình và tổ chức những chương trình họp mặt giao lưu, sinh hoạt đạo tràng rất phong phú.


Thượng tọa Thích Nhuận Quang (hàng đầu), đang thuyết giảng với Đạo tràng Phật tử 


Trong ngày 25 tháng 06 năm 2017 tai Chùa Liên Hoa, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ, Thượng tọa Thích Nhuận Quang đã tổ chức cho Đạo tràng Phật tử  nơi đây các khóa tu học Phật. Tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tâm Phú,trụ trì chùa Phước Duyên ( Việt Nam); Đại đức Thích Minh Hữu, trụ trì chùa Tây Phương , Tp Atlanta, Hoa Kỳ; Đại đức Thích Khánh Phương, trụ tri chùa Liên Hoa, Tiểu bang North Carolina.

Nhân dịp này, Thượng tọa cũng đã có buổi thuyết giảng dành cho Đạo tràng Phật tử  nơi đây về đề tài “Nghiệp”, điều này đã đem lại nhiều hiểu biết về Phật pháp cho Phật tử.

 Theo thượng tọa, trong đạo Phật, nghiệp gồm có: ý nghiệp, khẩu nghiệp và thân nghiệp. Ý là suy nghĩ của mình. Khẩu là lời nói của mình. Thân được hiểu là hành động của mình.

Ý thiện tức là ý tốt hay còn gọi  thiện ý nghiệp. Với thiện ý nghiệp ấy mình đang tạo một cái nghiệp về lòng từ bi.  Bởi ý thiện lúc nào mình cũng mong bạn vui, mong bạn khỏe, mong bạn thuận lợi. Ý như vậy gọi là ý từ bi. Từ là hiền từ; bi là thương xót, thương hại.  Từ bi có nghĩa là thương hại trước sự đau khổ của người khác. Giải thích như vậy là giải thích câu chữ. Nếu rốt ráo theo tình thần nhà Phật, thì từ bi là ý nguyệnđem chúng sanh ra khỏi mọi khổ đau, vượt qua bờ kia, bờ của an lạc. Những vị làm được điều này gọi là bồ tát. Bồ tát không ở đâu xa ngay trong cuộc sống hàng ngày  của chúng ta.

Khẩu nghiệp là lời nói tạo nghiệp. Thân nghiệp là hành  động của mình hàng ngày. Mình nói lời ái ngữ, hành động dễ thương thì mình đã và đang tự làm cho mình, cho gia đình, cho tất cả mọi người an lạc.


Đạo tràng Phật tử vân tập về chùa Liên Hoa, tiểu bang North Carolina, Hoa Kỳ tham dự khóa tu


Muốn có nghiệp tốt, thì bản thân phải có khả năng chuyển nghiệp. Tức là hoàn cảnh nào cũng làm việc tốt, hướng thiện. Năng lượng chánh niệm có thể giúp mình chuyển nghiệp. Khi có chánh niệm, mình biết mình đang nghĩ gì, mình biết những suy tư đó có phù hợp với chánh pháp không, có đem lại lợi lạc cho mình và người khác. Chánh niệm giống một cây đèn soi sáng tâm tư của mình. chánh ngữ là lời nói đúng đắn. Ngôn ngữ chánh ngữ là ngôn ngữ xuất phát xuất từ chánh tư duy. Chánh nghiệp tức là hành động chân chánh. Chánh mạng tức là nghề nghiệp hoặcphương tiện sinh sống chân chánh. Sống bằng những phương tiện bất chính là tà mạng. Những nghề nghiệp vi phạm giới sát sanh, giới trộm cướp, giới tà dâm, phải sử dụng các chất ma túy và phải nói dối, đều là tà mạng.

Vì vậy, người Phật tử tại gia muốn có nghiệp lành, thì phải thực hành giữ năm giới. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không sử dụng chất kích thích và không nói lời vọng ngữ.


Đạo tràng Phật tử chụp hình lưu niệm cùng Chư tôn đức Tăng tham dự và chứng minh khóa tu


Hải Đăng