04-02-2017 | Admin
Ta trở về nơi cất giữ ngày xưa
Thuở cái vạc, cái nông ngủ quên trong câu hát
Cánh cò trắng bay ngang miền cổ tích
Cái bống cái bang bên Tấm kết duyên lành.Cánh diều thênh thênh bay bay giữa trời xanh
Lung linh nắng mướt xanh vàng đồng lúa
Cánh buồm nâu lướt trên dòng sông lụa
Con đường làng sóng sánh những mùa trăng.Nơi chú Cuội bay về với ông Giẳng ông Giăng
Nơi tiếng trống thì thùng nức mùi thị chín
Cây ổi trắng bông, bụi dong riềng tím rịm
Hoa cau ngoài vườn hương đẫm sao đêmNơi ấy ngày nào… còn đó giấc mơ tiên
Ta mê mải đếm mưa gom ầm ào tiếng sấm
Ký ức vỡ òa trước muôn tầng ánh sáng
Thức lòng về… nơi cất giữ ngày xưa!Minh Ngọc