07-09-2017 | Admin

Nhân mùa Vu lan và đầu năm học 2017-2018, ngày 4-9, tại Hội trường UBND xã Vĩnh Ngọc (TP.Nha Trang, Khánh Hòa), Quỹ thiện nguyện Quan Âm Việt Nam - New Zealand tổ chức phát học bổng cho 66 học sinh, sinh viên tại Khánh Hòa có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các em vươn lên học giỏi.Đại diễn Quỹ trao học bổng cho học sinh tiểu học


Học sinh nhận học bổng lần này gồm 27 học sinh các trường tiểu học, 31 học sinh các trường THCS, THPT và 7 sinh viên đại học.

Hàng năm, các em sẽ nhận học bổng vào hai kỳ: đầu năm học và đầu học kỳ 2. Đối với sinh viên đại học, đầu năm học các em được nhận học bổng (mỗi sinh viên 3 triệu đồng). Quỹ học bổng thiện nguyên sẽ tài trợ cho các em từ học sinh tiểu học đến khi học xong bậc đại học, nếu các em hằng năm đạt được học sinh giỏi.


Trí Bửu (Giác ngộ)