30-05-2017 | Admin

Tư tưởng chủ đạo của đạo Phật là dạy con người hướng thiện, có tri thức để xây dựng cuộc sống tốt đẹp yên vui trong hiện tại. Đạo Phật không công nhận có một đấng tối cao chi phối đời sống của con người, không ban phúc hay giáng hoạ cho ai mà trong cuộc sống mỗi người đều phải tuân theo luật Nhân - Quả. Trong bài pháp thoại NHỮNG NỤ CƯỜI Ở LẠI của thầy THÍCH TÂM NGUYÊN đã đọc một bức thư đầy cảm động của một người mẹ khiến hàng triệu người phải khóc