20-09-2017 | Admin

Sáng ngày 19 -9- 2017 (29/7 Đinh Dậu), tại chùa Phụng Sơn, quận 11, Đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm thực hiện lễ cài hoa hồng và dâng pháp y cúng dường chư tôn đức nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu PL.2561.Chư tôn đức chúng minh  lễ Vu lan tại chùa Phụng Sơn


Quang lâm chứng minh buổi lễ có: HT.Thích Thiện Ngộ, Trưởng BTS GHPGVN Q.11; HT.Thích Duy Trấn, Phó trưởng Ban Thường trực BTS Phật giáo Q.11; TT.Thích Thiện Tài, Trưởng BTS GHPGVN Q.8, chư tôn đức BTS Phật giáo Q.11, Tăng Ni các tự viện và đồng đảo tín đồ Phật tử gần xa về tham dự.Sau lời cảm niệm ngày Vu lan của HT.Thích Trí Định, trụ trì chùa Phụng Sơn, đại diện Phật tử đã dâng lời cảm tưởng Vu lan cũng như tác bạch dâng lễ phẩm cúng dường ngày Tự tứ đến đến chư tôn đức Tăng, Ni.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, thành kính, lắng đọng - khơi lên hiếu đạo trong mỗi người con Phật, nhắc nhớ mỗi Phật tử học theo Tôn giả Mục Kiền Liên: nguyện làm con thảo, làm việc phước thiện hồi hướng tới cửu huyền thất tổ và phụ mẫu hiện tiền tinh tấn tu trì, quá vãng siêu sanh Tịnh độ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:Hoàng Vân