24-07-2017 | Admin

Ngày 23-07-2017, dưới sự chỉ dạy của Thượng tọa Thích Nhuận Quang, viện chủ chùa Nguyên Ngộ (P. Thới An, Q.12, TP.Hồ Chí Minh), chư tôn đức Tăng đã hướng dẫn Phật tử đến thăm, cúng dường các hạ trường trên địa bàn thành phố.Thượng tọa Thích Nhuận Quang tác pháp cúng dường


Tại quận 12, đoàn đã đến thăm và cúng dường tại trường hạ Chùa Long Thạnh, chùa Vĩnh Phước, chùa Quảng Đức. Tại huyện Củ Chi cúng dường tại trường hạ chùa Pháp Thành.Tại mỗi trường hạ, thay mặt đoàn,Thượng tọa Thích Nhuận Quang đã dâng lời tác bạch cúng dường, đồng thời mong muốn chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ có những lời chỉ dạy, sách tấn đến quý Phật tử trong đoàn, để mọi người có chánh kiến trong pháp cúng dường, định hướng tu tập trong cuộc sống.

Đáp lại tấm lòng tha thiết đó, Ban Chức sự các trường hạ đã có những chia sẻ về đời sống và thời khóa hành trì tại các trường hạ. Đồng thời, đại diện Ban Chức sự đã có những lời chỉ dạy thiết thực về hạnh cúng dường thanh tịnh, pháp tu tập gần gũi nhưng lại có được phước báu thù thắng.


Đoàn đã chụp hình lưu niệm cùng Ban Chức sự các trường hạ và chư hành giả an cư


Sự cộng hưởng trong cộng đồng thanh tịnh sẽ có được năng lượng bình an, hạnh phúc với những ai đến với lòng thành kính và chí thành. 

Được biết, các tịnh tài và phẩm vật cúng dường trong đợt do Ban Bảo Trợ và đạo tràng Phật tử chùa Nguyên Ngộ phát tâm hùn phước để chuyến đi được thành công viên mãn.


Một số hình ảnh ghi nhận được trong chuyến thăm và cúng dường trường hạ tại quận 12 và huyện Củ Chi:Trường An