29-07-2016 | Admin

Nhóm Phật tử Chi hội từ thiện Lá Bồ Đề, thuộc Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM đã đến Bạc Liêu cúng dường 2 trường hạ Ni tại chùa Bạch Liên và Trường Trung cấp Phật học - chùa Giác Hoa thuộc huyện Vĩnh Lợi.Phật tử Chi hội Lá Bồ Đề cúng dường trường hạ

Đoàn đã cúng dường tịnh tài, tịnh vật mỗi nơi giá trị hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn cũng đã đến cúng dường tại tịnh xá Ngọc Liên.

Dịp này, Chi hội Lá Bồ Đề đã tổ chức tặng 300 phần quà, trong đó 130 phần dành cho người mù và 170 phần dành cho người khuyết tật tại thành phố Bạc Liêu. Quà gồm lương thực, thực phẩm, mùng mền, áo mưa, dép… 

Mỗi phần quà có 15 mặt hàng kèm theo tiền mặt, trị giá 460 ngàn đồng. Ngoài ra, gia đình ông bà Lin-Nga còn tặng 4 phần quà tiền mặt có giá trị dành cho 4 trường hợp đặc biệt.

Chia sẻ với người già khuyết tật khó khăn

Tổng trị giá chuyến đi cúng dường và từ thiện lần này hơn 170 triệu đồng do các Phật tử gần xa đóng góp thực hiện


Theo giác ngộ